Mindfulness i vardagen


Hälsa / onsdag, mars 21st, 2018

Mindfulness – medveten närvaro – är från början ett buddhistiskt koncept som har börjat vinna mark i västerlandet på sistone. Det beror sannolikt på att de flestas vardag blir mer och mer stressig. Vi har krävande jobb där vi behöver vara ständigt närvarande, vilket vi påminns om i form av mail som plingar i inkorgen dygnet runt. Vi har barn som ska lämnas, hämtas och skjutsas på olika aktiviteter. Den tid på dagen som vi har för oss själva minskar konstant och det ställs hela tiden krav på att vi ska vara där, just nu. Eller ännu värre – att vi hela tiden ska låta vårt medvetande befinna sig längre fram i tiden i nästa möte eller nästa sak som ska göras eller planeras.

Detta är en metod för att vi ska kunna både hantera och koppla bort den stressen. Det har beskrivits som en form av mikromeditation där vi övar oss i att vara närvarande här, nu. Det handlar mycket om att jobba med att fokusera på att vara där du är. Om du leker med barnen – lägg bort telefonen och låt hela ditt medvetande vara där tillsammans med dem. Tänk inte på jobbet eller räkningarna just då. Det gäller även om du utför olika vardagssysslor som att diska eller städa. Fokusera på uppgiften så kommer du upptäcka att det går lättare och snabbare att utföra dem, samtidigt som du minskar din egen interna stress i andra situationer.

Mindfulness går att praktiseras i de flesta delar av livet. Och det finns inget som hindrar dig från att applicera det tankesättet ofta, utan det uppmuntras snarare. Några enkla metoder du kan använda dig av är att fokusera på andningen. Andning är ofta förknippad med stress och om vi är stressade börjar vi instinktivt andas snabbare och i värsta fall hyperventilera. Öva dig på att undertrycka den impulsen – andas istället i djupa långsamma andetag och du kommer direkt känna stressen släppa. Ytterligare en central del i mindfulness är begreppet SOAL – Stanna upp, Observera, Acceptera, Släpp taget. Om du hamnar i en situation där du blir stressad: ta en paus. Försök betrakta situationen utifrån och hitta en lösning på den istället för att försöka fixa det när du är inne i en stresstopp. Du kommer genast upptäcka att det är mycket enklare att hantera det du håller på med på det sättet.