För dig som behöver hjälp hemma


Hälsa / torsdag, mars 4th, 2021

Det kan vara så att du varit med om en olycka vilket gör att du har nedsatt funktion av något slag och behöver hjälp att klara dig hemma. Det kan också vara sjukdom som gör att du inte kan utföra vissa saker i hemmet utan hjälpmedel av olika slag.

För att livet ska fungera så är det viktigt att ha ett hem där man kan leva och bo utan större problem. Kontakta sjukvården om det är större ändringar som behöver göras för att det ska bli drägligare för dig och att du kan klarar dig på ett enklare sätt. Det går också att köpa hjälpmedel som underlättar i hemmet. Klicka dig vidare här för att se det utbud som finns. Det finns en hel del hjälpmedel och beroende på vad du behöver så kan du förhoppningsvis hitta något du kan skaffa dig hem.

Alla har vi olika behov och det gäller att se till så att livet blir så enkelt som möjligt. Det kan vara att man har problem när man ska duscha. Det finns olika typer av duschstolar och pallar som kan införskaffas som gör det hela mycket enklare. Det kan monteras upp stödhandtag som gör att man känner sig säkrare då man kliver in i ett dusch. Att få hjälpmedel för att klara sig bättre på ett säkrare sätt ska naturligtvis vara något som alla ska kunna skaffa sig.