Mindfulness i vardagen


Hälsa

Mindfulness – medveten närvaro – är från början ett buddhistiskt koncept som har börjat vinna mark i västerlandet på sistone. Det beror sannolikt på att de flestas vardag blir mer och mer stressig. Vi har krävande jobb där vi behöver vara ständigt närvarande, vilket vi påminns om i form av mail som plingar i inkorgen […]

2018-03-21